Genushistoriepodden

30. Fallna kvinnor - brev från reglementeringen

September 29, 2017

I dagens avsnitt får vi ta del av en serie brev som inkommit till sedlighetspolisen i Stockholm under reglementeringen under den senare hälften av 1800-talet - tidiga 1900-talet; Prostituerade kvinnor, kvinnor som anklagats för prostitution, män som anger kvinnor som prostituerade och män som anmäler kvinnor som farliga smittobärare. En del av vår historia talande för dagens kvinnosyn, och föreställningar om mäns respektive kvinnors sexualitet. 

 

Vi får också stifta bekantskap med Siri B. Bengtén som är konstnärlig ledare på Altitudteatern och snart aktuell med en ny pjäs som är som vår pod fast teaterversionen - Minns du Zenobia? heter den.

 

Källor till dagens avsnitt:

 

Andersson, Mathilda, 4 januari 1886SE/SSA/ÖÄ/Prostitutionsavdelningen/E2.

 

Erigson, M.S., Johansson, Ingrid Sofia, Sundin, Anna Christina, 1869, SE/SSA/ÖÄ/Prostitutionsavdelningen/E1.

 

Dagens Nyheter, 30 oktober 1909, SSA/0836/Anton Nyströms samling/C: bunt 28.

 

Wedin, Klara, 25 september 1894, SE/SSA/0024/02/Överståthållareämbetet/Prostitutionsavdelningen/E I volym 1.

 

Överståthållarämbetet (1634-1967), 1899-1905, SE/SSA/0024/02 Överståthållarämbetet för polisärenden 4, prostitutionsavdelningen D5a1 volym 5.

 

Andersson, Gustaf, 1859-1918, SE/SSA/ÖÄ/Prostitutionsavdelningen/E2.

 

Okänd författare, 24 maj 1863, SE/SSA/ÖÄ/Prostitutionsavdelningen/E2.

 

Okänd författare, 28 augusti 1867, SE/SSA/ÖÄ/Prostitutionsavdelningen/E2.

 

Karlson, O.F., Stockholms sedlighetspolis, 1885, SE/SSA/ÖÄ/Prostitutionsavdelningen/E1.

 

Bild: Signe Wilhelmina Wiberg, 1894, polisens bild från häktningen av Wiberg för prostitution, 

SE/SSA/0023/01/Överståthållarämbetet för polisärenden 3, Kriminalavdelningen, Fotografier, alfabetiskt ordnade 1893-1907 (D Xib:15).

 

Samtliga finns digitaliserade på Stockholmskällan! Vilken tid vi lever i, va!